Cân 3kg
Giá : 028.38445550
Cấp chính xác III
- Mức cân 3kg / 0.2g
- Tự động trở về Zero
- Màn hình hiển thị LCD rỏ dể đọc. 
- Chức năng tự kiểm tra pin 
- Nguồn điện 220V/60Hz
- Thiết kế chống bụi, cũng như sự ảnh hưởng của môi trường
- Chế độ tắt cân tự động (Automatic shut-off) giúp tiết kiệm năng lượng Pin.
Sản phẩm liên quan
» Cân bàn SALMON » LAUMAS W100 » Bộ chỉ thị IND231 » Cân ô tô 150 tấn » Bộ chỉ thị D2008FA Keli Digital