Cân băng tải Quốc Hùng
Giá : contact

Cân băng tải dùng để cân cân bao, thùng liên tục.
- Hiển thị trọng lượng bao, thùng sản phẩm khi chạy qua cân.
- Hiển thị số lượng bao, thùng sản phẩm.
- Báo động nếu khối lượng bao nằm ngoài khoảng khai báo cho phép.
- Hiển thị tổng khối lượng các bao, thùng sản phẩm.
- Thiết bị đồng bộ chính hãng Mettler Toledo ( bộ chỉ thị và cảm biến lực).
- Dùng trong các dây chuyền sản xuất: nhập và xuất các sản phẩm nông sản, đường, mối, gạo...

Sản phẩm liên quan
» Loadcell PR6212 Minebea Intec » Loadcell PR6224 Minebea Intec » Loadcell MP 76 Minebea Intec » Cân ML3002E » Cân Nông Sản Salmon