Hộp nói Keli digital
Giá : 028.38445550

- Thiết bị trung tâm nối kết các loadcell
- Xuất tính hiệu ra đầu cân
- Dùng cho 4 loadcell , 6 loadcell, 8 loadcell
- Thiết bị digital chính hãng keli

Sản phẩm liên quan
» Cân bàn SALMON » LAUMAS W100 » Bộ chỉ thị IND231 » Cân ô tô 150 tấn » Bộ chỉ thị D2008FA Keli Digital