Hộp nói Keli digital
Giá : contact

- Thiết bị trung tâm nối kết các loadcell
- Xuất tính hiệu ra đầu cân
- Dùng cho 4 loadcell , 6 loadcell, 8 loadcell
- Thiết bị digital chính hãng keli

Sản phẩm liên quan
» Loadcell PR6212 Minebea Intec » Loadcell PR6224 Minebea Intec » Loadcell MP 76 Minebea Intec » Cân ML3002E » Cân Nông Sản Salmon