Hộp nối và thiết bị chống sét
Giá : contact

- Thiết bị trung tâm kết nối tín hiệu của các loadcell 
- Xuất tính hiệu ra bộ chỉ thị ( đầu cân )
- Bộ chống sét lan truyền đường dây BETTERMANM (Đức), đảm bảo yêu cầu chống sét lan truyền dưới 
   Model:                      V20 – C/1
   UC:                          280
   IN :                          20kA
   Imax (8/20) :            40kA
   Tiêu chuẩn an toàn:  IP 20

Sản phẩm liên quan
» Loadcell PR6212 Minebea Intec » Loadcell PR6224 Minebea Intec » Loadcell MP 76 Minebea Intec » Cân ML3002E » Cân Nông Sản Salmon