Máy in PQ16
Giá : contact

   - Kích thước máy in: 180mm x 108mm x 82mm
   - Nhiệt độ hoạt động : 0~400C
   - Bề ngang giấy (mm) : 44.5 + 0.5
   - Độ dầy giấy : 0.07
   - Đường kính giấy cuộn (mm) : 50
   - Sử dụng nguồn điện : 12~24VDC , 0.6~0.8A

Sản phẩm liên quan
» Loadcell PR6212 Minebea Intec » Loadcell PR6224 Minebea Intec » Loadcell MP 76 Minebea Intec » Cân ML3002E » Cân Nông Sản Salmon