Phần mềm quản lý cân
Giá : contact

   Chương trình quản lý cân chuyên dùng được thiết kế trên nền Win XP, Win 7, office 2010, 2015 , bộ gõ tiếng Việt (Vietkey), ổ cứng còn trống 50MB, dành riêng cho các trạm cân ôtô, có khả năng: 
-  Khi xe vào (ra) Công ty để xuất, nhập hàng hoá, chương trình quản lý cân sẽ lưu lại tất cả các thông tin liên quan đến lô hàng như ngày, giờ xe vào ra, tên chủ hàng, tên nhân viên trực cân, tên hàng hoá...
-  Số phiếu cân sẽ tự động tăng theo số lần xe vào ra.
-  In ấn phiếu cân cho mỗI lần cân xe.
-  Sao chép tập tin dữ liệu để lưu trữ
-  Chương trình còn có khả năng thống kê toàn bộ khối lượng hàng hoá qua cân theo ngày, tháng, tên hàng, tên chủ hàng, xuất, nhập…

Sản phẩm liên quan
» Cân bàn SALMON Quốc Hùng » LAUMAS W100 ITALY » Bộ chỉ thị IND231 Mettler Toledo » Cân ô tô 150 tấn » Bộ chỉ thị D2008FA Keli Digital