Quả cân 2kg
Giá : contact

- Chất liệu chính: Gang

 - Khối lượng 2kg

 - Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1

 - Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam

 - Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất

Sản phẩm liên quan
» Loadcell PR6212 Minebea Intec » Loadcell PR6224 Minebea Intec » Loadcell MP 76 Minebea Intec » Cân ML3002E » Cân Nông Sản Salmon