Quả cân 2kg
Giá : contact

- Chất liệu chính: Gang

 - Khối lượng 2kg

 - Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1

 - Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam

 - Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất

Sản phẩm liên quan
» Cân bàn SALMON Quốc Hùng » LAUMAS W100 ITALY » Bộ chỉ thị IND231 Mettler Toledo » Cân ô tô 150 tấn » Bộ chỉ thị D2008FA Keli Digital