Quả cân 50kg
Giá : contact

Chất liệu chính: Sắt

Quả cân chuẩn đạt cấp chính xác M1

Đạt chứng nhận đo lường Việt Nam

Quả cân chuẩn do Quốc Hùng sản xuất

Sản phẩm liên quan
» Cân bàn SALMON Quốc Hùng » LAUMAS W100 YTALY » Bộ chỉ thị IND231 Mettler Toledo » Cân ô tô 150 tấn » Bộ chỉ thị D2008FA Keli Digital